Kết nối với Ecoteck VN
logo-ecoteck

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN

Tư vấn thiết kế
Thi công xây dựng
Vận hành, bào trì

Tổng quan dự án

Kcn thanh liem
Kcn thanh liem

công suất 7.600 m3/ngđ

Dự án được khởi công vào tháng 11 vừa qua. Quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự kiến sẽ hoàn thành trước Quý 3 năm 2021, đảm bảo nhu cầu xử lý nước thải tập trung cho toàn Khu và Cụm công nghiệp.

Toàn bộ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt từ các nhà máy trong Khu công nghiệp đều được xử lý cục bộ đáp ứng yêu cầu trước khi xả ra hệ thống đường nước thải chung của Khu công nghiệp. Sau đó, Khu công nghiệp sẽ tiếp tục xử lý đảm bảo các thông số nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn A theo quy định của chính phủ Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra môi trường.

Một số tiêu biểu

của dự án

Tin tức & Sự kiện

Những thông tin mới nhất về Ecoteck Việt Nam