Kết nối với Ecoteck VN

Thi công hệ thống cơ điện trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm, Hà Nam

Vừa qua, nhà thầu Ecoteck Việt Nam đã phối hợp cùng khách hàng Ecoba ENT trong các công tác đào đất, cắt đầu cọc BXL, định vị nhà điều hành, nhà phục trợ và xây dựng công trình tạm cho trạm xử lý nước thải KCN Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm, Hà Nam

Phối cảnh trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm, Hà Nam 

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm, Hà Nam do công ty CP Capella làm chủ đầu tư, dự án đã được khởi công vào cuối tháng 11 vừa qua với tổng công suất 7.600 m3/ngày đêm, công suất giai đoạn 1 là 2.000 m3/ngày đêm.

Dự án nhà máy xử lý nước thải với công suất theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự kiến sẽ hoàn thành trước Quý 3 năm 2021, đảm bảo nhu cầu xử lý nước thải tập trung cho toàn khu công nghiệp. Toàn bộ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt từ các nhà máy trong khu công nghiệp đều được xử lý cục bộ đáp ứng yêu cầu trước khi xả ra hệ thống đường nước thải chung của khu công nghiệp. Sau đó, Khu và Cụm công nghiệp sẽ tiếp tục xử lý đảm bảo các thông số nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn A theo quy định của chính phủ Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra môi trường.

Thi công hệ thống cơ điện trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm

Ecoteck là nhà thầu thi công hệ thống cơ điện trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm

công tác đào đất, cắt đầu cọc BXL, định vị nhà điều hành, nhà phục trợ và xây dựng công trình tạm cho trạm xử lý nước thải KCN Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Công tác đào đất, cắt đầu cọc BXL, định vị nhà điều hành, nhà phục trợ và xây dựng công trình tạm cho trạm xử lý nước thải KCN Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Đây là dự án quan trọng đảm bảo về mặt bằng đầy đủ và đồng bộ phục vụ hoạt động kinh doanh trở thành điểm hấp dẫn các nhà đầu tư.

Mọi thông tin chi tiết hoặc yêu cầu tư vấn môi trường, thi công các trạm xử lý nước thải, thi công hệ thống cơ điện cho tòa nhà, nhà xưởng, nhà máy xin vui lòng liên hệ Ecoteck Việt Nam qua hotline: 08 1800 7799; email info@ecoteck.com.vn

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email