Kết nối với Ecoteck VN

Công nghệ

Đặc tính các loại màng lọc
Công nghệ

Công nghệ tái sử dụng nước thải

Có nhiều công nghệ tái sử dụng nước thải khác nhau, tùy theo tính chất nước thải mà nhà thầu Ecoteck Việt nam áp dụng

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ SBR
Công nghệ

Công nghệ sinh học theo mẻ SBR/ASBR

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ SBR/ASBR (Sequencing batch reactor) – Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ phản

Công nghệ

Công nghệ sinh học màng MBR

Công nghệ sinh học màng MBR là công nghệ vi sinh nước thải dựa trên việc ứng dụng kết hợp bể lắng sinh học bùn

cong-nghe-sinh-hoc-aao
Công nghệ

Công nghệ sinh học AAO/AO/O

Công nghệ sinh học AAO/AO/O sử dụng hoạt động sống của vi sinh vật trong nước thải để xử lý và chuyển hóa các chất

sơ đồ công nghệ hóa lý
Công nghệ

Công nghệ hóa lý

Công nghệ xử lý hóa lý bản chất dùng hóa chất để giúp keo tụ gắn kết các chất ô nhiễm thành những bông bùn