Kết nối với Ecoteck VN

Kiến thức chuyên ngành

Nhiều địa phương đã chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án công nghệ cao
Kiến thức chuyên ngành

Quy định về nước thải Công nghiệp

Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ các nhà máy, địa điểm, cơ sở sản xuất, chế biến (gọi chung là cơ

Xử lý nước thải kỵ khí cần ít năng lượng nhưng thường tạo ra sản phẩm phụ nguy hiểm
Kiến thức chuyên ngành

Tái chế nước thải thành ‘kho báu’

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đang phát triển một quy trình xử lý nước thải kỵ khí để tạo ra nước sạch