Kết nối với Ecoteck VN

Kiến thức chuyên ngành

Xử lý nước thải kỵ khí cần ít năng lượng nhưng thường tạo ra sản phẩm phụ nguy hiểm
Kiến thức chuyên ngành

Tái chế nước thải thành ‘kho báu’

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đang phát triển một quy trình xử lý nước thải kỵ khí để tạo ra nước sạch