Kết nối với Ecoteck VN

Công nghệ sinh học AAO/AO/O

Công nghệ sinh học AAO/AO/O sử dụng hoạt động sống của vi sinh vật trong nước thải để xử lý và chuyển hóa các chất ô nhiễm mà VSV có thể xử lý.

AAO cụm từ viết tắt của 3 quá trình: Yếm khí ( Anaerobic), Thiếu khí ( Anoxic), Hiếu khí (Oxic). Công nghệ AAO là quá trình xử lý áp quá trình xử lý sinh học liên tục dùng nhiều hệ vi sinh vật khác nhau: Hiếu khí, thiếu khí, yếm khí để xử lý nước thải. Qúa trình xử lý như vậy cho hiệu quả xử lý cao, đặc biệt với nước thải có hàm lượng hữu cơ Nito phốt pho cao.

cong-nghe-sinh-hoc-aao

Công nghệ AAO

Với các công trình Ecoteck Việt Nam thực hiện áp dụng công nghệ sinh học, tùy thuộc vào thành phần nước thải mà thể tích các vùng kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí khác nhau và được nhà thầu Ecoteck thiết kế theo quy trình nghiêm ngặt để xử lý nhiều loại nước thải

Công nghệ sinh học AAO/AO/O phù hợp với các loại nước thải:

– Nước thải sinh hoạt
– Nước thải y tế
– Nước thải sản xuất chế biến thực phẩm
– Nước thải khu công nghiệp tập trung

Công nghệ AO

Ưu điểm:

– Tạo ra ít bùn thải.
– Là công nghệ xử lý nước thải truyền thống và phổ biến, dễ vận hành, có thể tự động hóa.
– Xử lý hiệu quả BOD, COD, Ni-tơ và Phốt-pho.
– Xử lý được nước thải có tải lượng ô nhiễm hữu cơ cao.

Nhược điểm:

– Do sử dụng VSV sống nên nhạy cảm với nhiệt độ, pH, SS, kim loại nặng và các chất độc khác có trong nước thải đầu vào.
– Diện tích chiếm đất vào loại trung bình khá.

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email