Kết nối với Ecoteck VN

Công nghệ sinh học theo mẻ SBR/ASBR

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ SBR/ASBR (Sequencing batch reactor) – Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ phản ứng sinh học theo mẻ. Phương pháp này, nhà thầu Ecoteck Việt Nam đã áp dụng đạt hiệu quả trong nhiều công trình lớn.

Công nghệ xử lý nước thải SBR gồm 2 cụm bể: cụm bể Selector và cụm bể C – tech, Bể SBR (Sequencing Batch Reactor) là bể xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học theo quy trình phản ứng từng mẻ liên tục. Đây là một dạng của bể Aerotank.

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ SBR

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ SBR

Nước được dẫn vào bể Selector trước sau đó mới qua bể C – tech. Bể Selector sẽ được sục khí liên tục tạo điều kiện cho quá trình xử lý hiếu khí diễn ra. Nước sau đó được chuyển sang bể C-tech. Bể SBR hoạt động theo một chu kỳ tuần hoàn với 5 pha bao gồm: Làm đầy, sục khí, lắng, rút nước và nghỉ. Mỗi bước luân phiên sẽ được chọn lựa kỹ lưỡng dựa trên hiểu biết chuyên môn về các phản ứng sinh học.

Hệ thống SBR yêu cầu vận hành theo chu kỳ để điều khiển quá trình xử lý. Hoạt động chu kỳ kiểm soát toàn bộ các giai đoạn của chu kỳ xử lý. Mỗi bước luân phiên sẽ được chọn lựa kỹ lưỡng dựa trên hiểu biết chuyên môn về các phản ứng sinh học.

Ưu điểm công nghệ SBR/ASBR

– Kết cấu đơn giản và bền hơn.
– Hoạt động dễ dàng và giảm đòi hỏi sức người.
– Thiết kế chắc chắn.
– Có thể lắp đặt từng phần và dễ dàng mở rộng thêm.
– Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm cao.
– Cạnh tranh giá cài đặt và vận hành.
– Khả năng khử được Nitơ và Photpho cao.
– Ổn định và linh hoạt bởi thay đổi tải trọng.

Áp dụng hiệu quả đối với:

– Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải đô thị, nước thải KCN tập trung
– Dự án quy mô lớn.
– Các công trình có diện tích trung bình.

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email