Kết nối với Ecoteck VN

Công nghệ hóa lý

Công nghệ xử lý hóa lý bản chất dùng hóa chất để giúp keo tụ gắn kết các chất ô nhiễm thành những bông bùn lớn, sau đó tách ra khổ nước thải bằng cơ chế lắng vật lý.

cong-nghe-hoa-ly-2

Ecoteck Việt Nam áp dụng nhiều công nghệ xử lý nước thải hiệu quả và chi phí tiết kiệm cho nhiều công trình như:
– Công nghệ hóa lý
– Công nghệ vi sinh kết hợp hóa lý

Ưu điểm công nghệ hóa lý

– Xử lý hiệu quả chất rắn, kim loại nặng, hóa chất … trong nước thải, được thực tế chứng minh trong nhiều năm qua ở Việt Nam và trên thế giới
– Chỉ cần dùng đúng hóa chất và liều lượng thì việc vận hành hệ thống xử lý nước thải rất ổn định.
Công nghệ này phụ thuộc nhiều vào khả năng keo tụ tạo bông chất ô nhiễm. Vì vậy, cần đảm bảo các điều kiện môi trường trong nước thải ở các bể sinh học để vi sinh vật hoạt động hiệu quả.

sơ đồ công nghệ hóa lý

Ứng dụng công nghệ hóa lý

– Áp dụng trong nước thải sản xuất ô nhiễm hóa chất, kim loại nặng, độ màu cao.
– Phù hợp với hầu hết các loại nước thải

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email