Kết nối với Ecoteck VN
logo-ecoteck

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN

Tư vấn thiết kế
Thi công xây dựng
Vận hành, bào trì

Tổng quan dự án

Nhà máy Seowon Intech
Nhà máy Seowon Intech

Nhà máy Sewon inteck

Công ty do Công ty TNHH Xây dựng Mirae là chủ đầu tư, giao cho Ecoteck Việt Nam là nhà thầu thi công hệ thống cơ điện.

Tin tức & Sự kiện

Những thông tin mới nhất về Ecoteck Việt Nam