Kết nối với Ecoteck VN

91% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Ngành TN&MT đã hoàn thành chỉ tiêu 91% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo yêu cầu của Quốc hội; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 96,37%, cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao 89%.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, năm 2022 với đầy khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành đã đạt được các thành tựu nổi bật.

Cụ thể, ngành TN&MT đã hoàn thành chỉ tiêu 91% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo yêu cầu của Quốc hội; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 96,37% (cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao 89%); đã có 11 nhà máy xử lý, đốt rác phát điện được khởi công; số vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường gây ô nhiễm môi trường giảm 65,38%, tỷ lệ người dân quan ngại về môi trường giảm từ 12,53% năm 2016 xuống còn 4,03% năm 2020 và đến nay còn 1,55%.

Xử lý dứt điểm ô nhiễm trên lưu vực sông

Ảnh minh hoạ (nguồn Internet)

Về kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đang triển khai ở 09 tỉnh, thành phố; số hóa dữ liệu địa chính của 219 đơn vị hành chính cấp huyện, đang triển khai tại 250 đơn vị hành chính cấp huyện; số hóa dữ liệu nền địa lý ở các tỷ lệ 1/25 000 và 1/50 000. Chủ động dự báo sớm, đủ độ chi tiết, độ tin cậy cao trong cảnh báo mưa lớn, bão, lũ trên các sông và các hình thái thời tiết cực đoan.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới, Bộ TN&MT cho biết, toàn ngành sẽ quyết tâm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Qua đó, phấn đấu đạt mục tiêu nguồn thu từ tài nguyên và môi trường đóng góp 18% – 20% thu ngân sách nội địa. 92% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 96% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn, 40% rác thải sinh hoạt được xử lý theo mô hình đốt rác, phát điện, tái chế thay cho chôn lấp. Hoàn thành đánh giá khả năng chịu tải, lập phân vùng và hạn ngạch xả nước thải vào các lưu vực sông quan trọng; phục hồi môi trường các sông, hồ.

Đồng thời, tiếp tục phân cấp thẩm quyền đi đôi với kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện; đơn giản hóa 15% – 20% thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục thiết yếu; đưa chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thủ tục đất đai và môi trường tăng 2-3%…/.

Nguồn: Báo Môi trường và đô thị

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email