Kết nối với Ecoteck VN

Cả nước có thêm 33 nhà máy xử lý nước thải đô thị đi vào hoạt động trong năm 2020

Ông Tạ Quang Vinh – Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, tính đến năm 2020 cả nước có 63 nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các đô thị loại IV trở lên đi vào vận hành, tăng thêm 33 nhà máy và khoảng 500.000 m3/ngày đêm so với 2015.

Theo đó, đối với công tác cấp nước, các địa phương đã cơ bản đạt yêu cầu so với các chỉ tiêu của Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia. Chủ trương xã hội hóa ngành nước đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và vận hành các công trình cấp nước. Có trên 95% doanh nghiệp cấp nước hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đến hết năm 2020, cả nước có 750 nhà máy nước sạch đô thị với tổng công suất khoảng 10,6 triệu m3/ngày đêm. Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước qua hệ thống nước tập trung đạt khoảng 90%.

ảnh minh họa

Cả nước có thêm 33 nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động trong năm 2020 (Ảnh minh họa).

Về thoát nước và xử lý nước thải (XLNT), các đô thị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Một số khu đô thị mới, đô thị mở rộng đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước riêng nước mưa và nước thải. Các mô hình về đấu nối, thu gom nước thải đang được nhân rộng đến các địa phương trên cả nước. Nhiều dự án thu gom và xử lý nước thải cũng đang được triển khai có công suất lớn như Nhà máy XLNT Yên Xá (Hà Nội) công suất 270.000m3/ngày đêm; Nhà máy XLNT Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP Hồ Chí Minh) công suất 480.000m3/ngày đêm; Nhà máy XLNT Bình Hưng giai đoạn 2 (TP Hồ Chí Minh) công suất 328.000m3/ngày đêm…

“Cả nước có 63 nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các đô thị từ loại IV trở lên đi vào vận hành với tổng công suất xử lý theo thiết kế gần 1,34 triệu m3/ngày đêm (tăng 33 nhà máy và khoảng hơn 500.000m3/ngày đêm so với năm 2015); phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước đạt khoảng 60%, tổng lượng nước thải được thu gom và xử lý tại các đô thị đạt khoảng 15%” – Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho hay.

Ngoài ra, công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị cũng được đặc biệt quan tâm, cả nước có 45 cơ sở xử lý tập trung với tổng công suất xử lý theo thiết kế khoảng 8.700 tấn/ngày được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động. Một số cơ sở xử lý chất thải rắn có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, như: Nhà máy xử lý rác thải tại Bố Trạch – Quảng Bình, dự án đốt rác phát điện tại Thới Lai – Cần Thơ… Tuy nhiên, chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, các công nghệ xử lý tiên tiến đang dần được áp dụng phổ biến như sản xuất phân compost; đốt; kết hợp đốt và sản xuất phân compost; đốt rác phát điện và tái chế…

“Để khắc phục những hạn chế trong quá trình phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, các chương trình, định hướng, chiến lược về quản lý đã được tập trung thực hiện, như: Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp; Điều chỉnh định hướng thoát nước đô thị và khu công nghiệp; Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050; Chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025 và Chương trình chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025” – Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết thêm.

Nguồn: Kinh tế đô thị

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email