Kết nối với Ecoteck VN

Hà Nội: Giám sát hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp

Cuối tháng 4/2020, Ban Đô thị Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội thực hiện giám sát tại Cụm công nghiệp xã Tân Triều – huyện Thanh Trì tháng 8/2017

Ảnh minh họa: Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội thực hiện giám sát tại Cụm công nghiệp xã Tân Triều – huyện Thanh Trì tháng 8/2017

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự kiến đợt giám sát sẽ được tiến hành trong thời gian cuối tháng 4/2020.
Về nội dung, đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả việc thực hiện các quy định pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố trong hoạt động đầu tư hệ thống xử lý nước thải và hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của một số sở, UBND các huyện, thị xã có cụm công nghiệp, đơn vị quản lý và khai thác các cụm công nghiệp và trạm xử lý nước thải công nghiệp hiện nay.

Đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Đô thị tại Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 15/9/2017. Làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện. Cụ thể: Tình hình, kết quả việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 19 cụm công nghiệp đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung để hoàn thành chỉ tiêu đến hết năm 2020 theo Nghị quyết HĐND Thành phố đặt ra.

Đoàn cũng sẽ kiểm tra kết quả việc nâng cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung của 11 cụm công nghiệp đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa được đưa vào vận hành, đang vận hành thử hoặc không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Đặc biệt, Ban Đô thị sẽ kiểm tra kết quả việc xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP, ngày 06/8/2014, của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và việc sửa đổi, bổ sung quy định của Thành phố về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp quy định mới của pháp luật.

Kết quả đánh giá, rà soát hiệu quả đầu tư, mô hình quản lý của các chủ đầu tư cụm công nghiệp là UBND cấp huyện, UBND cấp xã hiện hoạt động; Kế hoạch, lộ trình chuyển đổi chủ đầu tư cụm công nghiệp cho các đơn vị có đủ năng lực.

Theo Báo Lao động Thủ đô

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email