Kết nối với Ecoteck VN

Quy định về nước thải Công nghiệp

Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ các nhà máy, địa điểm, cơ sở sản xuất, chế biến (gọi chung là cơ sở) của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Được định nghĩa theo Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 53/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/07/2020).

Nhiều địa phương đã chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án công nghệ cao

Ảnh minh hoạ

Phân loại nước thải công nghiệp

Theo Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp QCVN 40:2019/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, nước thải công nghiệp được phân loại thành 5 nhóm chính dựa trên nguồn gốc, thành phần và tính chất:

– Nước thải sinh hoạt: Là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người trong khu vực sản xuất, bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh, khu tắm rửa, bếp ăn, … Nước thải này có đặc điểm là chứa nhiều chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh, BOD, COD cao, pH trung tính.

– Nước thải sản xuất: Là nước thải phát sinh trực tiếp từ quá trình sản xuất, bao gồm nước thải từ rửa nguyên liệu, sản phẩm, dụng cụ, …Thành phần và tính chất của nước thải này phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất, có thể chứa nhiều chất độc hại, kim loại nặng, hóa chất, …

– Nước thải làm mát: Là nước thải sử dụng để làm mát các thiết bị, máy móc trong quá trình sản xuất. Nước thải này thường có nhiệt độ cao, pH trung tính, ít chứa chất ô nhiễm.

– Nước thải rửa: Là nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe, rửa dụng cụ, … Nước thải này có thể chứa dầu mỡ, chất rắn lơ lửng, hóa chất tẩy rửa.

– Nước thải khác: Là những loại nước thải không thuộc vào các nhóm trên, ví dụ như nước thải từ các bệnh viện, phòng thí nghiệm, … Thành phần và tính chất của nước thải này rất đa dạng, tùy thuộc vào nguồn gốc phát sinh. Ngoài ra, nước thải công nghiệp còn được phân loại theo nguồn gốc phát sinh thành nước thải từ khu vực tập trung và nước thải từ khu vực phân tán.

Quy định cụ thể về phân loại nước thải công nghiệp

– QCVN 40:2019/BTNMT: Quy chuẩn này quy định chi tiết về thành phần, nồng độ các chất ô nhiễm, lưu lượng, pH, … cho từng nhóm nước thải công nghiệp.

– Thông tư 49/2018/BTNMT: Thông tư này hướng dẫn việc phân loại, lấy mẫu, phân tích nước thải công nghiệp.

– Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp: Quy định này quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế, thi công, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp.

Quy định về xử lý nước thải công nghiệp:

Hoạt động xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam được quy định chặt chẽ bởi hệ thống văn bản pháp luật, bao gồm:

Luật Bảo vệ môi trường 2020: Luật này quy định nguyên tắc, trách nhiệm bảo vệ môi trường, trong đó có việc xử lý nước thải công nghiệp.
Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường: Nghị định này quy định chi tiết về việc quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động xử lý nước thải công nghiệp.
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường: Thông tư này hướng dẫn việc lập hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép xả thải nước thải công nghiệp.
Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp QCVN 40:2019/BTNMT: Quy chuẩn này quy định chi tiết về thành phần, nồng độ các chất ô nhiễm, lưu lượng, pH, … cho từng nhóm nước thải công nghiệp.

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email