Kết nối với Ecoteck VN

Quy tắc HSSE trong lĩnh vực xây dựng tại Ecoteck Việt Nam

Quy tắc HSSE: Sức khỏe (H), An toàn (S), An ninh (S) và Môi trường (E) là những quy tắc về thực hiện bảo vệ môi trường và an toàn lao động tại các công trường xây dựng. Nói một cách đơn giản, đó là những gì các công ty xây dựng phải làm để đảm bảo các hoạt động xây dựng không gây thiệt hại cho người lao động và ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Quy tắc HSSE trong lĩnh vực xây dựng tại Ecoteck Việt Nam

Trước hết khía cạnh an toàn xác định các mối nguy hiểm tại nơi làm việc, cách giảm thiểu tai nạn lao động và các chất có hại. Nó cũng bao gồm đào tạo nhân viên về phòng ngừa, ứng phó tai nạn, chuẩn bị khẩn cấp, sử dụng quần áo và thiết bị bảo vệ.

Thứ hai, quy tắc về sức khỏe người lao động yêu cầu cần có quá trình đào tạo lao động an toàn, chất lượng công việc và bảo vệ môi trường để giảm nguy cơ gây hại cho con người như chính sách cấm uống bia rượu khi lao động ở công trường.

Thứ ba, từ khía cạnh an ninh, mỗi công trường xây dựng đều khác nhau về vị trí, môi trường và nhu cầu, nhưng để đảm bảo an ninh, cần có các yếu tố cơ bản như an ninh vật lý, an ninh vận hành và sự thay đổi linh hoạt qua từng giai đoạn công việc.

Cuối cùng, từ khía cạnh môi trường, nó liên quan đến việc tiến hành một cách có hệ thống tuân thủ các quy định về môi trường, chẳng hạn như quản lý chất thải để giúp công trường xây dựng giảm lượng khí thải carbon hoặc quy định cấm hút thuốc đối với công nhân.

Tại Ecoteck Việt Nam, các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường (HSSE) là nền tảng cho tất cả những gì chúng tôi đã và đang làm. Mỗi cán bộ nhân viên Ecoteck, bđều được đào tạo để hiểu tầm quan trọng của HSSE và chịu trách nhiệm về công việc của mình. Vấn đề sức khỏe và an toàn lao động đặc biệt được quan tâm tại công trường, nơi chúng tôi áp dụng các giải pháp hiệu quả cho quá trình thi công. Ecoteck Việt Nam luôn có kế hoạch HSSE cụ thể cho từng dự án. Chúng tôi luôn có người quản lý cấp cao có thẩm quyền, chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì quy trình đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy trình hành chính nghiêm ngặt.

Để hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội và đạt lợi nhuận, Ecoteck Việt Nam cam kết cung cấp một môi trường làm việc an toàn, bảo đảm và thân thiện với môi trường. Chúng tôi đã xây dựng quy tắc làm việc HSSE để đảm bảo rằng mỗi bộ phận của Ecoteck Việt Nam đều hoạt động đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường. Ecoteck Việt Nam luôn tăng cường phổ biến các quy chuẩn HSSE cho tất cả nhân viên, thậm chí là từ những nhân viên non trẻ nhất, nhà thầu, khách hàng và các cộng sự, những người làm việc với công ty chúng tôi về các dự án cơ điện tuân theo quy chuẩn HSSE để mang lại những công trình đạt chất lượng cao nhất.

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email