Kết nối với Ecoteck VN

Trạm xử lý nước thải nhà máy Cell Pin Vinfast

Trạm xử lý nước thải nhà máy Cell Pin Vinfast

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN HSNL-CTCP_ECOTECK VN Tư vấn thiết kế Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Vận hành, bào trì Tổng quan dự án Tên dự án : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Cell Pin Vinfasr Khách hàng: Công ty TNHH Ecoba Công nghệ Môi trường (Ecoba … Đọc tiếp