Kết nối với Ecoteck VN

Trạm xử lý nước thải KCN Thuận Thành I

Trạm xử lý nước thải KCN Thuận Thành I

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN HSNL-CTCP_ECOTECK VN Tư vấn thiết kế Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Vận hành, bào trì Tổng quan dự án Tên dự án : Trạm xử lý nước thải KCN Thuận Thành I Khách hàng: Viglacera Địa điểm: Thuận Thành, Bắc Ninh Hạng mục: Nhà … Đọc tiếp

Trạm xử lý nước sạch KCN VSIP Bắc Ninh II

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN HSNL-CTCP ECOTECK VN Tư vấn thiết kế Thi công xây dựng Vận hành, bào trì Tổng quan dự án Tên dự án : Trạm xử lý nước sạch KCN VSIP Bắc Ninh II Khách hàng: Công ty TNHH Vsip Bắc Ninh Địa điểm: Bắc Ninh Hạng mục: Tư vấn … Đọc tiếp

Trạm xử lý nước thải KCN Gia Bình

Trạm xử lý nước thải kcn gia bình 1

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN HSNL-CTCPECOTECKVN Tư vấn thiết kế Thi công xây dựng Vận hành, bào trì Tổng quan dự án Tên dự án : Trạm xử lý nước thải KCN Gia Bình Khách hàng: Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Ninh … Đọc tiếp

Trạm xử lý nước thải KCN Thuận Thành II

trạm xử lý nước thải KCN Thuận Thành II

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN HSNL-CTCP-ECOTECKVN Tư vấn thiết kế Thi công xây dựng Vận hành, bào trì Tổng quan dự án Tên dự án : Trạm xử lý nước thải KCN Thuận Thành 2 Khách hàng: Công ty TNHH Ecoba Công nghệ Môi trường (Ecoba ENT) Địa điểm: huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc … Đọc tiếp

Nhà máy Seowon Intech

Nhà máy Seowon Intech

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN HSNL-CTCP-ECOTECK-VN Tư vấn thiết kế Thi công xây dựng Vận hành, bào trì Tổng quan dự án Tên dự án: Nhà máy Seowon Intech Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng MIRAE Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh Hạng mục: Nhà thầu Cơ điện Thời gian: 2021 Nhà … Đọc tiếp

Nhà máy Wisol

Nhà máy Wisol

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN HSNL-CTCP-ECOTECK-VN Tư vấn thiết kế Thi công xây dựng Vận hành, bào trì Tổng quan dự án Tên dự án : Nhà máy Wisol Khách hàng: Công ty TNHH Sky Me Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh Hạng mục: Nhà thầu cơ điện Thời gian: 2021 Tin tức & … Đọc tiếp

Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong II-C

yen-phong-2c

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN HSNL-ECOTECK-update-2020 Tư vấn thiết kế Thi công xây dựng Vận hành, bào trì Tổng quan dự án Tên dự án : Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong 2C Khách hàng: Viglacera Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh Hạng mục: Tư vấn thiết kế Thời gian: 2020 … Đọc tiếp

Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong I

KCN Yên phong 1

Download tài liệu HSNL Ecoteck VN HSNL-ECOTECK-update-2020 Tư vấn thiết kế Thi công xây dựng Vận hành, bào trì Tổng quan dự án Tên dự án : Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong 1 Khách hàng: Viglacera Địa điểm: Bắc Ninh Hạng mục: Tư vấn thiết kế Thời gian: 2021 công suất 12.000 … Đọc tiếp