Kết nối với Ecoteck VN

Trạm xử lý nước thải KCN Gia Bình

trạm xử lý nước thải kcn gia bình Previous Next tổng quan dự án Địa điểm: KCN Gia Bình, Bắc Ninh Khách hàng: Công ty CP Capella Land Hạng mục: Nhà thầu môi trường Thời gian: 2022 Diện tích: 8.000 m3/ngđ DỰ ÁN LIÊN QUAN Tin tức & Sự kiện

Nhà máy Seowon Intech

Nhà máy Seowon Intech

Nhà máy Seowon Intech Previous Next tổng quan dự án Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng MIRAE Hạng mục: Nhà thầu cơ điện Thời gian: 2021 Diện tích: 2.500 m2 DỰ ÁN LIÊN QUAN Tin tức & Sự kiện

Nhà máy Wisol

Nhà máy Wisol

Nhà máy Wisol Previous Next tổng quan dự án Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Sky Me Hạng mục: Nhà thầu cơ điện Thời gian: 2021 Diện tích: 800 m2 DỰ ÁN LIÊN QUAN Tin tức & Sự kiện

Nhà máy Sewon Vina Bắc Ninh

Nhà máy Sewon Vina Previous Next tổng quan dự án Địa điểm: KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Mirae Hạng mục: Thi công điện nhà máy Thời gian: 8/2020 – 12/2020 Diện tích: 19.500 m2 DỰ ÁN LIÊN QUAN Tin tức & Sự kiện

Nhà máy Taixin VSIP

Taixin vsip

Nhà máy Taixin VSIP​ Previous Next tổng quan dự án Địa điểm: Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Sky Me Hạng mục: Thi công hệ thống cơ điện Thời gian: 2019 Diện tích: 13.900 m2 DỰ ÁN LIÊN QUAN Tin tức & Sự kiện

Nhà máy Sewon Vina

nhà máy SEWON VINA Previous Next tổng quan dự án Địa điểm: KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Mirae Hạng mục: Thi công M&E Thời gian: 2020 Diện tích: 19.500 m2 DỰ ÁN LIÊN QUAN Tin tức & Sự kiện

Nhà máy Taixin Tiên Sơn

Nhà máy Taixin Tiên Sơn​ Previous Next tổng quan dự án Địa điểm: Tiên Sơn, Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Sky Me Hạng mục: Thi công điện nhà kho Thời gian: 2018 Diện tích: 7.500 m2 DỰ ÁN LIÊN QUAN Tin tức & Sự kiện