Kết nối với Ecoteck VN

3.650 triệu mét khối nước thải sinh hoạt xả ra môi trường mỗi năm

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình mỗi năm, trên địa bàn cả nước thải ra môi trường hơn 3.650 triệu mét khối nước thải sinh hoạt. Theo báo cáo, nước thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn chưa qua xử lý chiếm tỷ lệ lớn nhất, khoảng 60% … Đọc tiếp